Διοικητικό Συμβούλιο

Το 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία στην ασφαλιστική αγορά.

igesia
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ

Τάσος Χατζηθεοδοσίου

Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής 
ΤΣΙΧΛΗ

Χρυσάνθη Τσίχλη

Μέλος & Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
ΖΑΒΟΥ

Αλεξάνδρα Ζαβού

Μέλος, Νομική Σύμβουλος
ΚΑΠΟΜΠΑΣΗ

Ιουλία Καπόμπαση

Μέλος, Εσωτερικός Ελεγκτής

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση της Mega Brokers έχει δομήσει  ολόκληρη τη λειτουργία της,  ώστε να διασφαλίζει και να πραγματοποιεί:

  • το όραμά μας
  • τους στόχους μας
  • τις αξίες μας
  • τη στρατηγική μας

Οι Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτυπώνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Mega Brokers, καθώς και στις Πολιτικές, Εγχειρίδια Διαδικασιών και Εγκυκλίους Διοίκησης, με τα οποία ρυθμίζονται οι επιμέρους λειτουργίες και διαδικασίες της.

Ανώτατο όργανο της Εταιρείας αποτελεί η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία συνεδριάζει τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

Η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς επίσης  το κύρος και την αξιοπιστία της, έχει υιοθετήσει κανόνες δεοντολογίας, οι οποίες είναι ευρέως αποδεκτοί και επικοινωνούνται τακτικά στα στελέχη, τους συνεργάτες και τους πελάτες της.

Το 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Mega Brokers αποτελεί όργανο λήψης αποφάσεων και παρακολούθησης της Εταιρείας. Είναι αυτό που λαμβάνει τις αποφάσεις και προβαίνει σε κάθε ενέργεια βάσει αναφορών και ενημερώσεων που δέχεται από κάθε Διεύθυνση, Τμήμα, Μονάδα και αρμόδιο στέλεχος της Εταιρείας.

Εταιρικές Διευθύνσεις

H Ομάδα μας

Υποστήριξη Εταιρικής Λειτουργίας

ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Βασίλης Φωτιάδης
Διευθυντής Λογιστηρίου

ΣΤΑΘΗΣ

Γιώργος Στάθης
Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων

 Ανάπτυξη Δικτύου, Ασφαλιστικών Προϊόντων και Εκπαίδευσης

ΚΩΣΤΗΣ

Μιχάλης Κωστής
Διευθυντής Πωλήσεων

ΠΑΠΠΑΣ

Γιάννης Παππάς
Διευθυντής Κλάδου Ζωής

ΚΑΒΑΡΝΟΣ

Πάρης Καβαρνός
Διευθυντής Γενικών Κλάδων

ΤΣΑΚΙΡ

Ιφιγένεια Τσακίρη
Διευθύντρια Marketing και Ανάπτυξης Δικτύων

 Υποστήριξη και Εξυπηρέτηση Συνεργατών

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ηλίας Φωτόπουλος
Προϊστάμενος Υποστήριξης Κλάδου Αυτοκινήτου

ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ

Αριστοτέλης Τζιμούρτος
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων (εκτός αυτοκινήτων)

ΧΕΛΙΩΤΟΥ

Άρτεμις Χελιώτου
Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Διευθύνσεις Καταστημάτων

ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΔΗΣ

Αχιλλέας Καρανατσίδης
Διευθυντής Καταστήματος Βορείου Ελλάδας