Στη Mega Brokers δεσμευόμαστε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και να βρισκόμαστε σε διαρκή προσπάθεια για τη βελτίωσή τους.

Η βοήθειά σας στο σκοπό μας είναι πολύτιμη. Για θετικά σχόλια ως προς τις υπηρεσίες μας, προτάσεις βελτίωσης ή κάποιο παράπονο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τρόπους επικοινωνίας:

E-mail: sales-support@2020.megabroker.gr

FAX: +30 210 92 25 823

Ταχυδρομικά: Λεωφόρος Συγγρού 122, 117 41 Αθήνα – Υπόψη: Υπεύθυνου Αιτιάσεων Mega Brokers

συμπληρώνοντας και αποστέλλοντάς μας υπογεγραμμένη και την ακόλουθη φόρμα:

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση αιτιάσεων δείτε τη σχετική πολιτική μας: