Επενδύουμε συστηματικά στην εκπαίδευση και την εξέλιξη των συνεργατών μας γιατί θέλουμε να τους καθοδηγούμε στην επαγγελματική επιτυχία!

Η Mega Brokers διοργανώνει τουλάχιστον 2 εκπαιδεύσεις το μήνα για το δίκτυο των συνεργατών της.

training

Η θεματολογία των εκπαιδεύσεων ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  1. Οργάνωση του χρόνου και του τρόπου εργασίας σας
  2. Πωλήσεις ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων
  3. Διασταυρούμενες Πωλήσεις
  4. Διαπραγματεύσεις
  5. Νέα προϊόντα
  6. Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου
  7. Ενημέρωση για τις νέες εποπτικές οδηγίες και τους κανόνες
  8. Καινοτομίες στην ασφαλιστική αγορά

Επίσης δίνουμε τη δυνατότητα στο δίκτυο συνεργατών μας να εκπαιδεύεται εξ αποστάσεως σε μια πληθώρα ασφαλιστικής θεματολογίας μέσω της καινούριας μας online εφαρμογής, το E-learning.